-->

TÜRSAD Otel Satınalma Yöneticileri Derneği 2018 Ocak ayı başında kurulmuş bir dernektir. Mevcut iş hayatımızda Sektörümüzde çalışan arkadaşlarımızın karşılaştığı büyük problemlerin çözüm ihtiyaçları ve eksik paylaşımlar, TÜRSAD kuruluş fikri olarak ortaya çıkmıştır. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak şeffaf, sosyal paylaşıma açık, uzun soluklu bir derneğin olmayışı da bu yola çıkmamızdaki en büyük etkendir.

TÜM SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ GÖREVİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA, SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ ve KİŞİSEL GELİŞİMİZE KATKI AMAÇLI SOSYAL BİR DAYANIŞMA İÇİN BİRLEŞTİK...

Bizler üyelerimiz arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, kariyerlerini geliştirmek, iş bulmalarına yardımcı olmak ve sosyal-kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yola çıktık.

DERNEĞİMİZİ ŞEFFAF, PAYLAŞIMCI  YAKLAŞIMI SAĞLAYACAK, SEKTÖRE VE BİZLERE KATKI SAĞLAYACAK İLKELER ÜZERİNE KURDUK...

ETKİNLİKLER

Türkiye Turizm Tedarik Buluşması 30.11.2023

Türkiye Turizm Tedarik Buluşması

DUYURULAR

Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.01.2024

Olağan Genel Kurul Toplantısı